Tjalve IF Norrköping

Tjalve Friidrott är den ena av två sektioner i den ideella idrottsföreningen Tjalve IF Norrköping. Medlemmarna består av alltifrån aktiva, tränare och ledare till föräldrar och friidrottsentusiaster. Alla med samma inställning att det är vi tillsammans som är föreningen och vår förening blir det vi tillsammans gör den till.

Våra träningar är grunden i vår verksamhet och vår ambition är att den bygger på kvalitet med rakt igenom utbildade tränare för att möta de aktiva i den ålder och utvecklingsnivå de befinner sig i. Vi uppmuntrar till att tävlingen ska vara en självklar del av träningen med målsättningen att tydliggöra sin egen utveckling men framför allt för att tävlingarna är högtiderna i vår friidrottsvardag. 

Foto: Johny Daagh/NT

Varför Hållbarhetsloppet?

Varför väljer vi att fokusera på och uppmärksamma hållbarhetsarbetet genom Hållbarhetsloppet?

Över 50% av våra medlemmar är barn och ungdomar under 18 år. På banan, i vår egen tränings- och tävlingsverksamhet, jobbar vi här och nu för att stötta och ge dem de bästa förutsättningarna för att de ska utvecklas i sin friidrott. Vår förhoppning är att vi nu lägger grunden för att de i framtiden ska välja ett aktivt och hälsosamt liv.

Men när vi tänker framtid, bortom friidrotts- och OS år, ställs vi också inför andra förhoppningar och utmaningar. Hur kan vi genom Tjalve Friidrott och vår verksamhet bidra till att de barn vi möter idag också har en morgondag att se fram emot inte bara på utan också utanför banan? Vår omvärld lyfter frågan på olika sätt och viljan att göra skillnad finns, inte bara i vår förening utan i hela vår stad!

Vi har precis fått tillgång till en fantastisk friidrottsarena och vi insåg att den för en kväll kan bli arenan för hållbarhetsarbetet i Norrköping och världen. Där hållbarheten för de framtida generationerna får stå i fokus. Så föddes tanken till Hållbarhetsloppet.

Många av oss kommer ni att möta under Hållbarhetsloppet. Som flaggvakter längs med banan eller som målfunktionärer. Några säljer kaffe i kiosken medan andra pustar ut efter en heldag med att färdigställa bansträckningarna. Friidrott må till största delen vara en individuell idrott, men när det kommer till våra arrangemang är det lagsamarbeten på högsta nivå där alla behövs!

Hälsa och välbefinnande

För att vi människor ska må bra, ha hälsa och välbefinnande samt för att kunna känna glädje lyfts särskilt tre faktorer fram som en grundförutsättning.

  • Fysisk aktivitet
  • Social samvaro
  • Närheten till naturen

Tjalve Friidrott, liksom många ideella idrottsföreningar, har alla dessa komponenter och är de lysande undantagen och motvikten i det samhälle där stillasittandet och isoleringen hela tiden tenderar att öka.

Inom Tjalve Friidrott möts vi i träningsgrupperna där innehållet är anpassat efter ålder och utveckling. Grunden är att bygga starka individer och målsättningen är att idrott och en aktiv vardag ska bli en självklarhet hela livet. Från våra barn- och ungdomsgrupper till våra vuxna långlöpare och veteranfriidrottare. Ett av våra starkaste ledord är glädje  och där är den sociala samvaron, att bli sedd, känna grupptillhörighet och gemenskap, de avgörande nycklarna.

Utmaningarna vi står inför är hur vi trots trenden i samhället och den generella upplevelsen av att tiden inte räcker till hos allt flera ändå ska lyckas hålla ihop grundtanken med det ideella föreningslivet och öka insikten om att många lillfingrar är starkare än få händer.

Jämställdhet

Friidrott är en jämställd idrott utifrån att vi ger alla våra aktiva samma förutsättningar oavsett om de är flickor eller pojkar. I samtliga träningsgrupper tränar flickor/pojkar  och kvinnor/män tillsammans vilket vi fullt ut ser som otroligt värdefullt och en av våra styrkor.

Styrelsen i Tjalve Friidrott är sammansatt utifrån grunderna intresse, engagemang och kunskap. I dagsläget sitter tre kvinnor och tre män i styrelsen med en kvinna som ordförande. Vidare är vår anställda sportchef i Tjalve Friidrott kvinna.

På elitnivå är det rakt av resultaten på friidrottsbanan som avgör ekonomisk stöttning.

Bland våra ungdomstränare-/ledare är 42% kvinnor och merparten av våra huvudtränare som planerar träningsinnehållet är kvinnor. Däremot så ligger vår utmaning i att behålla dessa kvinnor i tränarrollerna. Bland tränarna för våra aktiva som är 15 år och äldre är endast 15% kvinnor och det speglar även bilden av tränarfördelningen i svensk friidrott där andelen kvinnliga elittränare är så låg som 10%. Svenska Friidrottsförbundet har nyligen startat ett nätverk för kvinnliga tränare för att få fler kvinnor att gå hela vägen och även bli elittränare.