Företag

Berätta om ert arbete för en hållbar värld på hållbarhetsarenan

Berätta om ert arbete för en hållbar värld på hållbarhets-arenan

Ta chansen att berätta vilka globala mål ni arbetar med!

Kontakta oss för att veta mer om möjligheterna.

Aktivera er personal, anmäl er till Hållbarhetsloppet

Anmäl er tillsammans till Hållbarhetsloppet! Kontakta oss för att erhålla en företagskod för gemensam anmälan.

Lagtävling

Anmäl er som ett kombinationslag om 6 personer och var med i utlottningen av ett löpträningspass på Norrköpings friidrottsarena under ledning av Tjalves elit-löptränare.